Program

Výchovný program

Pracujeme s dětmi podle PLÁNU VÝCHOVY A PÉČE (k nahlédnutí v zařízení). Práci s dětmi mladšími tří let přizpůsobujeme jejich možnostem a psychomotorickému vývoji. Konkrétní výchovná nabídka je soustředěna do integrovaných bloků, která úzce souvisí s děním v předškolním zařízení. Tvoříme přirozené prostředí, kdy se mladší učí a starší pomáhají.

Při řízených činnostech nebo při ranním cvičení se děti dělí do skupin podle věku. Ve skupinkách se s dětmi pracuje individuálně a přiměřeně k jejich věkovým možnostem.  Snažíme se podchytit v čem je dítě dobré, co ho baví a jeho zájem, nadání či talent dále rozvíjet. Respektujícím způsobem podporujeme dětskou zvídavost, fantazii a sebevědomí.

Zájmové kroužky

Od října budou v Dětské skupině Ještěrka probíhat zájmové kroužky, na které se můžete přihlašovat v průběhu září. Pro nový školní rok  2019-20 plánujeme tyto kroužky:

Pohybový kroužek – bude probíhat v odpoledních hodinách

Angličtina – pro všechny děti v rámci ranní kruhu

Kroužek tvořivosti – pro starší děti v odpoledních hodinách

Dále plánujeme tyto kurzy a aktivity :

  • DIVADELNÍ A EKOLOGICKÉ PROGRAMY V MŠ
  • OČNÍ VYŠETŘENÍ
  • DENTÁLNÍ HYGIENA
  • MEZI NÁMI o.p.s.
  • CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
  • OLYMPIÁDA FIREMNÍCH ŠKOLEK

MEZI NÁMI o.p.s.

Společnost Mezi námi o. p. s Dětské skupině Ještěrka pomáhá vyhledat a kontaktovat blízký domov seniorů, zajistí organizaci setkávání a nabídne různé programy aktivit. Od března 2017 pravidelně navštěvujeme stacionář POHODA o. s., který sídlí na Praze 4.

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

cesko-cte-detem

Celoročně spolupracujeme s projetkem „Česko čte dětem“ a podporujeme předčtenářskou gramotnost dětí. Klademe důraz na seznamování dětí s literaturou a pravidelné čtení. V návaznosti na tento projekt ve školce realizujeme „školkové pohádkové spinkání“.

OLYMPIÁDA FIREMNÍCH ŠKOLEK

olympiada

Akce se účastní děti ze školek v síti Firemních školek s.r.o. Program je přizpůsobený vývojové úrovni dětí, podporujeme zdravé sebevědomí jednotlivých dětí i skupinovou spolupráci a empatii. Děti soutěží v několika disciplínách (např. překážkový běh, hod na cíl, hod do dálky, štafeta…), cílem není zvítězit, ale zúčastnit se. Medaile, diplom i drobné odměny tak čekají na všechny děti. Olympiáda je pro děti dnem plným sportu, kamarádů, her a legrace.

 

 

Denní plán Dětské skupiny Ještěrka

7:30 – 8:45

Příchod dětí, přivítání, hry dle výběru dětí, individuální práce s dětmi

8:45 – 9:30

Ranní kruh, ranní cvičení, hygiena, svačina

9:30 – 10:00

Řízené činnosti frontální, skupinové nebo individuální

10:00 – 12:15

Pobyt venku, hygiena, oběd

12:15 – 12:45

Hygiena, ukládání k odpočinku, poslech čtené pohádky, vyprávění, ukolébavka, vyzvedávání dětí

12:45 – 14:30

Polední klid s pohádkou, klidné hry a činnosti, řízené činnosti s předškoláky

14:30 – 15:00

Hygiena, svačina

15:00 – 17:30

Hry dle vlastního výběru, zájmová činnost, individuální práce s dětmi, vyzvedávání dětí