Úvod

Dětská skupina Ještěrka je otevřena 1.9.2018 (dříve Školka Ještěrka) a je přizpůsobena pro 20 dětí. Je určena dětem od 2 do 6 let (od 1.9.2019 přijímáme děti od 1,5 roku). Otevřena  celoročně (kromě svátků) pondělí až pátek vždy 7.30 – 17.30 hod.

Budova předškolního zařízení se nachází na okraji obce Vestec, který je obklopen poli, polními cestami a loukami. V blízkém okolí zařízení se nachází veřejné dětské hřiště, Vestecký rybník, rybník Pančák a několik naučných stezek. Dětské hřiště nabízí dětem dostatek prostoru ke hře i k odpočinku pod vzrostlými stromy. Dětem jsou k dispozici houpačky, kolotoče, skluzavky, houpadla a pískoviště.

K dětem přistupujeme individuálně a kromě aktivit zaměřených na zdravý citový, rozumový a tělesný rozvoj, dítě je vedeno k osvojení základních hygienických a stravovacích návyků, pravidel chování a mezilidských vztahů. V naší školce se děti seznámí také se základy angličtiny a několika zájmovými kroužky.

Těšíme se na Vás 😉